Voer. Krabpaal. Speeltje. Korting.koopjesjagen

Flatchest bij een kat


Neem bij (een vermoeden van) medische problemen altijd contact op met de dierenarts.

Een kitten kan geboren worden met de aanleg voor een afgeplatte borstkas. Meestal wordt dit pas na een paar dagen of zelfs pas na een paar weken duidelijk. Het kitten blijft achter in de groei, is snel moe en maakt een benauwde indruk.

Een normale borstholte en een minder erge en een erge flatchest
De vorm van de borstholte

Bij een kitten met een flatchest is de borstkas niet mooi ovaal (zie figuur normale borstkas) maar afgeplat (zie tweede figuur). De ribben die normaal mooi rond gebogen zijn, maken een hoekige indruk en het borstbeen (het sternum) ligt teveel omhoog. Dit is niet altijd te zien, maar vaak wel goed te voelen.

Een normale borstholte bij de kat Een flatchest of afgeplatte borstholte bij de kat

Kittens ondervinden vaak veel hinder van de afwijkende vorm van de borstholte.
ze ademen oppervlakkig (de borstholte is veel kleiner) en verbruiken hierdoor veel energie
er is veel minder ruimte voor de longen om zich goed te ontplooien in de borstholte
je ziet ze soms met de buik persen om adem te kunnen halen
ze eten slechter, doordat ze snel uitgeput zijn
ze groeien slechter dan de andere kittens uit het nest

Een normale borstholte en een flatchest bij twee verschillende kittens
Zie onderaan deze pagina voor een uitleg van de foto's!

Een normale borstholte en een flatchest bij twee verschillende kittens
Therapie

Als de kittens slecht eten en minder goed groeien moeten ze bijgevoerd worden.

Een hele lichte vorm van een flatchest hoeft niet behandeld te worden en het kitten groeit hier overheen.

Een kitten met een lichte vorm van een flatchest kan met behulp van een speciaal aangelegd harnasje ondersteund worden. Door de ingedrukte vorm van de ribben naar een meer gebogen vorm te drukken kunnen de ribben weer in de goede vorm komen.

Bij een ernstige vorm is de mate waarin het borstbeen ingetrokken is zo erg dat de kittens uit zichzelf sterven of geen kwaliteit van leven hebben en laten we ze inslapen.
De oorzaak

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de oorzaak van een flatchest. Het lijkt er op dat het in bepaalde familielijnen meer voorkomt dan in andere en dat er een erfelijke component aanwezig is. Of er meer redenen zijn om een flatchest te ontwikkelen is nog niet goed bekend.

Uitleg van de foto's!

Een normale borstholte en een flatchest bij twee verschillende kittens

Een normale borstholte en een flatchest bij twee verschillende kittens

Je ziet op de foto hierboven de rode lijn van het borstbeen op de linkerfoto naar beneden aflopen en bij de rechterfoto omhoog lopen. Dit omhoog gaan komt doordat het borstbeen weer naar binnen (boven) gedrukt wordt.
De plaats van het hart is op de linkerfoto normaal. Op de rechterfoto is er een afwijkende ligging van het hart. Het hart wordt opzij gedrukt en komt op een andere plaats in de borstholte te liggen. Dit komt doordat er geen ruimte is tussen het borstbeen, die omhoog loopt, en de ruggewervels. Er is gewoon geen plaats voor het hart.

Een normale borstholte en een flatchest bij twee verschillende kittens

Een normale borstholte en een flatchest bij twee verschillende kittens

Je ziet op de foto hierboven links de normale positie van het hart: ligt redelijk in het midden met de punt van het hart naar links. Op de rechterfoto zie je dat het hart helemaal naar de linkerkant gedrukt is. Dit komt doordat er geen ruimte is tussen het borstbeen, die omhoog loopt, en de ruggewervels. Er is gewoon geen plaats voor het hart.


Neem bij (een vermoeden van) medische problemen altijd contact op met de dierenarts.