Voer. Krabpaal. Speeltje. Korting.koopjesjagen

Kat en hond wennen

De uitdrukking ‘als kat en hond’ bestaat niet voor niets. Katten en honden zijn nu eenmaal heel verschillende diersoorten die op een heel andere manier met elkaar communiceren. Dat maakt het niet altijd makkelijk om elkaar te begrijpen. Toch is het mogelijk voor een kat en een hond om harmonieus samen te leven. Sommige katten en honden houden er zelfs een hechte vriendschap op na.

Samen opgroeien
Deze situatie waarbij de kat en de hond met elkaar opgroeien is de makkelijkste. Pups zitten tussen de leeftijd van 3 tot 12 weken in de socialisatieperiode en kunnen in principe aan alles wennen. Dit geldt ook voor kittens die in hun socialisatieperiode zitten tussen de leeftijd van 2 tot 7 weken. Zo kunnen ze geleidelijk aan elkaar wennen zonder strubbelingen. Helaas is dit de ‘ideale’ situatie, in realiteit is één van de dieren vaak ouder en nog niet gewend aan kat of hond. Toch is het ook mogelijk om op oudere leeftijd de dieren aan elkaar te laten wennen.

Een verschillende lichaamstaal
Honden en katten spreken als het ware een andere taal. Hun lichaamstaal is heel verschillend, bij momenten zelfs tegenstrijdig. Dit kan tot misverstanden leiden in de communicatie. Zo is een kat die met opgeheven staart loopt ontspannen en op zijn gemak. Een hond die met opgeheven staart loopt straalt dominantie uit en kan zelfs tot de aanval overgaan. Een hond die zijn oren plat naar achteren legt, toont zijn onderdanigheid. Bij een kat is dit net een teken van angst en agressie. Een hond die op zijn buik gaat liggen geeft zich over en stelt zich onderdanig op. Een kat die hetzelfde gedrag vertoont is bereid tot vechten, waarbij de kat fel kan uithalen met zijn achterpoten. Wanneer de kat angstig wordt zal hij vluchten. Dit wakkert bij honden het jachtinstinct aan, want honden zijn van nature geneigd om achter snel bewegende ‘voorwerpen’ aan te gaan.

De eerste kennismaking
De eerste kennismaking moet zo rustig mogelijk verlopen. Zorg er voor dat alleen de vaste gezinsleden erbij zijn. zorg voor een rustige omgeving, zonder al te veel lawaai. Probeer de kennismaking zo normaal mogelijk te doen verlopen, zonder te veel opwinding. Laat de eerste kennismaking altijd onder toezicht verlopen, zodat je kunt ingrijpen indien nodig!

Een nieuwe kat bij een hond
Een hond voelt zich minder snel bedreigt door een nieuwkomer in huis. Dit komt omdat honden van nature in een roedel leven. Ook het karakter van de hond en zijn voorgeschiedenis met katten speelt een rol in de gewenning aan een kat. Heeft de hond nog weinig ervaring met katten of is het een hond die al jaren achter elke kat aanjaagt? Is de hond eerder agressief of heeft hij een vriendelijk en zachtaardig karakter? Als de kat de nieuwkomer is, zet hem dan in een bench op de tafel. Katten voelen zich meer op hun gemak als ze op een hoger niveau zitten. Hoe veiliger de kat zich voelt, hoe kleiner de kans dat hij gaat blazen of grommen naar de hond. Ook kan de kat niet wegrennen, wat het jachtinstinct van de hond zou prikkelen. Vermijd dat de hond gaat springen en blaffen tegen de kat. Beloon hen beide met iets lekkers zodat ze elkaar met iets leuks gaan associëren. Laat de kat ook eens het huis verkennen zonder de aanwezigheid van de hond. Zo kan de kat zijn nieuwe omgeving in alle rust gewoon worden, zodat hij zich veilig voelt. Wanneer de kat en de hond normaal op elkaar reageren, is het tijd om ze bij elkaar te zetten zonder bench. De hond kan voor alle veiligheid een leiband aanhebben, zodat je snel kunt ingrijpen indien nodig. Laat ze elkaar besnuffelen. Beloon de hond voor goed gedrag.

Een nieuwe hond bij een kat
Een kat leeft eerder solitair en probeert zijn territorium te verdedigen tegen nieuwkomers. Een hond erbij kan er voor zorgen dat de kat zich angstig of bedreigd voelt. Houd de hond de eerste periode in de bench, zo kan de kat geleidelijk aan wennen aan zijn aanwezigheid. Forceer de kat ook niet om bij de hond te zijn. Ze moeten geleidelijk aan hun plaats zoeken in de veranderde situatie.

De kracht van geur
Het kan helpen om de hond en de kat geleidelijk aan elkaars geur te laten wennen. Dit kan door met een doekje over de nieuwkomer te wrijven, en dan te laten besnuffelen door de vaste bewoner. Ook kan de geur op elkaar worden over gewreven zodat de geur als minder bedreigend ervaren wordt. Ook een spray als Feliway kan helpen om de kat zich meer op zijn gemak te doen voelen, het bevat kalmerende geurstoffen.

Belonen
Hond en kat moeten elkaar leren associëren met leuke dingen, zoals voer of lekkere snoepjes. Het kan ook helpen om kat en hond gelijktijdig eten te geven. Zet de voerbakjes eerst ver uit elkaar en schuif ze steeds dichterbij. Een hond en kat die in elkaars nabijheid normaal durven eten, voelen zich meer ontspannen en krijgen een band.

Conflicten vermijden
Wanneer hond en kat een gevecht aangaan, kunnen ze elkaar behoorlijk verwonden. Daarom is het belangrijk om dergelijke conflicten te vermijden. Ook moet vermeden worden dat de hond als een gek achter de kat gaat aanjagen.

Eigen plekje in huis
Zowel hond als kat moeten in huis ook een veilige en vertrouwde plek hebben waar ze zich terug kunnen trekken, weg van de nieuwe huisgenoot. Een kat moet altijd een plaatsje hebben waar de hond niet bij kan, bijvoorbeeld op of onder een kast. Zo kan ze vluchten indien nodig of de rust opzoeken.

Jaloezie voorkomen
Geef beide dieren voldoende aandacht, zeker in elkaars aanwezigheid. Zo voorkom je jaloezie tussen beide dieren.

Heb geduld
Soms zijn kat en hond binnen enkele dagen aan elkaar gewend, soms duurt het enkele weken. Wanneer het echt niet lukt vraag dan raad aan een dierenarts of gedragsdeskundige.

Kat en hond aan elkaar laten wennen

INLEIDING
De uitdrukking “leven als kat en hond” komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Katten en honden zijn nu eenmaal zeer verschillende diersoorten, die elkaar door hun verschillen in karakter en manier van communiceren niet altijd even goed kunnen begrijpen. Toch zijn er waarschijnlijk talloze voorbeelden in ieders omgeving, waarbij hond en kat prima samen kunnen leven of zelfs dikke maatjes zijn. De gemakkelijkste situatie is die, waarin hond en kat van jongst af aan met elkaar opgegroeid zijn. Pups kunnen tijdens een kennismaking in de socialisatie periode, de leeftijd van 3 tot 12 weken, in principe overal aan wennen en dat geldt ook voor kittens in de leeftijd van 2 tot 7 weken. Maar de realiteit is natuurlijk meestal dat minstens één van de twee dieren ouder is bij de introductie van de nieuwe huisgenoot. Afhankelijk van het karakter van de hond en het karakter van de kat vergt de introductie van een kat bij een hond of andersom meer of minder intensieve begeleiding van de mens. Immers, wij begrijpen iets van beide diersoorten en kunnen met behulp van deze kennis als een soort ‘bemiddelaar’ optreden.

COMMUNICATIE VERSCHILLEN
Honden en katten spreken als het ware een verschillende taal. Dit leidt tot misverstanden onderling. Zo is een kat die met opgeheven staart loopt op zijn gemak en ontspannen. Een hond die met een opgestoken staart loopt straalt dominantie uit, is juist uiterst gespannen en kan zelfs tot de aanval overgaan. Een hond die de oren plat naar achteren legt kan angstig zijn of onderdanig, bij een kat kunnen naar achteren gedraaide oren eveneens op angst wijzen, maar ook op agressie en aanvalsbereidheid. Wanneer de hond op de rug gaat liggen en dus de buik bloot geeft, geeft hij zich over en verwacht hij met dat gedrag de agressie van de ander af te wenden. Een kat die op de rug ligt met de buik naar boven is juist bereid om nog even door te gaan met de vechtpartij, waarbij de kat fel kan uithalen met de achterpoten. Een hond kan onderdanige signalen afgeven, een kat toont zijn overgave met de vlucht. Voor de meeste honden is een wegrennende kat juist de ultieme stimulans voor zijn jachtinstinct. Van nature hebben honden nu eenmaal de neiging om achter snel bewegende voorwerpen of dieren die bij hen vandaan gaan aan te rennen. Meestal worden de honden ook nog eens beloond voor dit jachtgedrag, omdat slechts enkele katten het lef hebben om dan juist te blijven staan en eens flink uit te halen.

VOORKOM CONFLICTEN
Juist omdat honden en katten op verschillende manieren communiceren, is het gemakkelijk om in een vicieuze cirkel te komen als hond en kat elkaar eenmaal in de haren zijn gevlogen. Bovendien kunnen ze elkaar behoorlijk beschadigen. Liever voorkomen dus dat dit gebeurt. Hoe doen we dat? We moeten in ieder geval een aantal basisprincipes hanteren. Ten eerste moeten we ten alle tijden proberen te voorkomen dat de hond als een idioot achter de kat gaat aanjagen. Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat hond en kat elkaar gaan associëren met leuke dingen, lekker eten bijvoorbeeld. Ten derde is het van belang dat zowel de hond als kat een eigen plekje in huis heeft waar hij of zij zich veilig voelt en zich kan terugtrekken zonder ‘belaagd’ te worden door zijn of haar nieuwe huisgenoot. Er is overigens ook nog verschil of er een kat geïntroduceerd wordt in een huis waar reeds een hond leeft of andersom. Een hond voelt zich veel minder snel bedreigd door een nieuwkomer in huis dan een kat, omdat hij als het ware in een roedel leeft en zich gesteund voelt door de leden van de roedel (u en uw gezin dus). Een kat moet (in zijn beleving) in zijn eentje een heel territorium verdedigen en zal zich dan ook veel eerder bedreigd en onzeker voelen door veranderingen in dat territorium. Het hangt natuurlijk heel sterk van het karakter van de hond en/of kat af, of er eerder sprake zal zijn van agressief gedrag of juist angstig gedrag. Houd er rekening mee dat er honden zijn, die nooit in harmonie zullen kunnen leven met een kat. Dit zijn de zogenaamde notoire kattenmeppers, oftewel de honden die al jaren achter iedere kat aanjagen die ze in beeld krijgen en daarvoor al jaren worden beloond met een wegrennende ‘prooi’.

TIPS
De eerste kennismaking tussen hond en kat moet zo rustig mogelijk verlopen. Nodig niet alle buren uit om de nieuwkomer te komen bewonderen, zorg dat alleen de vaste gezinsleden erbij zijn. Vooral niet teveel opwinding en/of lawaai. Met name katten kunnen daardoor erg gestresst raken. Ga niet teveel focussen op de kat. Dit kan de kat gestresst maken en de hond jaloers doen worden.

Als de kat de nieuwkomer is, houd de kat dan de eerste dagen in een bench. Zet de kat in de bench bijvoorbeeld op een tafel. In ieder geval wat hoger dan vloer. Katten voelen zich meer op hun gemak als ze zich op een hoger gelegen niveau bevinden. Hoe zekerder de kat zich voelt, hoe kleiner de kans is dat hij gaat blazen of dreigen naar de hond. Bovendien kan de kat zo niet wegrennen en daarmee het jachtinstinct van de hond prikkelen.

Laat niet toe dat de hond tegen de bench op gaat springen of gaat staan blaffen tegen de kat. Probeer beide dieren af te leiden door het geven van iets lekkers of leidt de hond af met zijn favoriete speeltje. Prijs en beloon de hond als hij in de buurt van de bench komt en zich netjes gedraagt. Doe datzelfde bij de kat.

Als de hond de nieuwkomer is, houd dan de eerste periode de hond in de bench. Het kan helpen uw hond een voor de kat positieve geur te geven. Een spray als Feliway® kan hierbij helpen. Deze spray bevat geurstoffen die katten afscheiden als ze zich op hun gemak voelen.

Geef hond en kat tegelijk hun maaltijden. Probeer de hond steeds dichter bij de bench van de kat te laten eten of vice versa. Samen eten verbroedert en als hond en kat in elkaars nabijheid normaal durven te eten, dan is dat een teken dat ze ontspannen zijn in elkaars nabijheid.

Na een week kunt u de kat voor het eerst uit de bench laten. Doe dat op een moment dat de hond even niet thuis is. Zo geeft u de kat de kans om zijn omgeving te verkennen.

Als de kat een paar keer de kans heeft gehad om de omgeving rustig te verkennen zonder dat de hond erbij is en de hond en de kat reageren inmiddels normaal op elkaar (dus geen geblaf of gegrom of geblaas naar elkaar) dan is de tijd daar om kat en hond bij elkaar te laten: haal de kat uit de bench en zet hem op tafel (of iets anders hoogs). Laat dan de hond in de kamer. Eventueel laat u de riem aan bij de hond zodat u direct kunt ingrijpen als hij achter de kat aan gaat rennen. Bij een hond die goed onder commando staat hoeft dit natuurlijk niet.

Als de kat niet meer blaast en gromt tegen de hond, dan mag u de hond uit de bench laten. Probeer de hond af te leiden met bijvoorbeeld een balletje of een ander speeltje zodat hij de kat een beetje met rust laat. De meeste katten vinden de aanwezigheid van een hond wel best, zolang hij maar niet direct op hen afstuift.

Geef beide dieren de ruimte om elkaar te ontlopen, indien gewenst. Zorg dat beide dieren een eigen (slaap/lig)plek in huis hebben. Zet de kattenbak het liefst op een plek waar de hond niet bij kan.

Ten slotte:
heb geduld. Ga niets forceren. Soms zijn kat en hond binnen enkele dagen aan elkaar gewend, soms duurt het enkele weken. Zijn er specifieke problemen waar u niet uitkomt, vraag dan advies aan uw dierenarts of gedragsdeskundige.

Katten wennen aan een hond

Situatie : poes = eerste huisdier, de pup komt nieuw bij

Deze situatie is de gemakkelijkste. De kat zal furieus reageren : blazen en spuwen wanneer de pup haar nadert, maar zal zelden zelf aanvallen. Ze zal steeds proberen de pup te ontwijken. De pup zal bij te grote nieuwsgierigheid wel eens een haal over de neus krijgen, wat niet erg is, en de pup respect bijbrengt voor de kat.
Als eigenaar mag je je er niet mee bemoeien : laat de dieren op eigen tempo aan mekaar wennen.

Knuffel de kat extra : al zal ze meestal afwijzend reageren op je vriendelijkheden. Zet een extra kattenbak om onzindelijkheidsproblemen tijdens stress-situaties te voorkomen en zorg dat buitenlopende katten voorlopig huisarrest krijgen tot de situatie genormaliseerd is. Immers katten met stress kunnen lange tijd weg blijven van huis, met alle gevolgen van dien.

Situatie : hond = eerste huisdier, de kat komt er nieuw bij

Deze situatie schept meer problemen, zeker wanneer de hond absoluut geen katten kent. De volwassen hond jaagt achter de kat aan met veel lawaai en vertoon : wat een echte nachtmerrie voor de kat is. Wanneer poe binnenkomt, kan men best met de hond een uitstap doen. Tijdens deze periode kan poes leren waar de kattenbakken staan, waar perfecte schuilplaatsen zijn en kan ze haar geur overal achter laten. Zorg ervoor dat de confrontatie tussen poes en hond gebeurt in een kamer met goede schuilplaatsen voor poes en waar geen breekbare spullen staan. Breng de hond binnen aan de lijn en houd hem aan de lijn tot de gemoederen gekalmeerd zijn bij zowel de hond als de kat. Laat de hond dan los maar reken erop dat de hond de kat zal opjagen. Corrigeer de hond doeltreffend en tracht zo min mogelijk kabaal te maken. Poes zal vanuit haar schuilplaats alles in de gaten houden.

Wanneer je ziet dat de hond niet echt agressief is kan je die twee gemakkelijk laten doen. Op een gegeven moment krijgt poes meer lef, vlucht niet meer en geeft de hond een tik op de neus. De verblufte hond zal leren de kat gerust te laten.

Een goede tip :
als je weet dat je hond fel is, neem dan geen kitten in huis, maar een jong volwassen kat wiens reflexen al beter ontwikkeld zijn om te springen, te vluchten of zich te verdedigen.

Hou nooit poes in de armen (tenzij je een echte kattenkenner bent, en weet hoe poes correct te fixeren) wanneer de eerste confrontatie hond-poes plaats grijpt : een angstige kat kan flink krabben en bijten om weg te geraken.