Voer. Krabpaal. Speeltje. Korting.koopjesjagen

Tonkinees

Karakter Tonkinees
De Tonkinees is een extraverte en aanhankelijke kat; je kunt letterlijk niet om hem heen. Hij is gek op gezelschap en dol op avonturen. Qua bouw en karakter zit hij precies tussen de Burmees en de Siamees in. De Tonkinees is een slanke, maar goed gespierde kat van het oosterse type. Hij is zwaarder dan hij eruit ziet. In Groot-Brittannie en buiten Europa is de Tonkinees erg populair en hij wordt met name in de V.S. al heel lang gefokt.

In 1933 werd de eerste (genetisch bewezen) Tonkinees in de Verenigde Staten ingevoerd door Dr. J.C. Thompson. Haar naam was Wong Mau en zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de moderne Burmees in de Verenigde Staten. Ver voor 1930 werden er echter al Tonkinees kleurige katten gesignaleerd in Zuid-Oost Azië, die katten werden Tonkinezen genoemd omdat de Golf van Tonkin op dezelfde breedtegraad ligt als Birma en Siam (Thailand). Sinds enkele jaren is de Tonkinees ook in Nederland erkend door de onafhankelijke verenigingen. Helaas bij de FIFE verenigingen nog niet.

TonkineesTen onrechte wordt de Tonkinees nogal eens een hybride ras genoemd, hoewel dit niet waar is. De bekende geneticus, Roy Robinson, heeft gezegd dat de Tonkinees duidelijk geen hybride is, omdat hybride het resultaat is van een kruising tussen twee verschillende soorten. Hij was van mening dat de Tonkinees zich heeft ontwikkeld uit kruisingen tussen twee bestaande rassen, mogelijk gemaakt door een “speling der natuur” in de genetica van de vachtkleur. Omdat de moderne Tonkinees een soort “reconstructie” is van Wong Mau, zijn alleen eerste generaties Tonkinezen kruisingen. Het feit dat het ras 3 verschillende vachtpatronen produceert is geen ‘fout’ maar ‘uniek’ en betekent niet dat de Tonkinees niet raszuiver zou zijn, in tegendeel, het “type” is net zo raszuiver als van een andere raskat.

Er zijn 3 Tonkinese vachtpatronen:

  1. De “mink”, ook wel Tonkinees kleurig genoemd, deze katten hebben een interme- diaire kleur. (cbcs)
  2. De “sepia”(solid), deze hebben de minst zichtbare points en het meest donkere vachtpatroon. (cbsb) (Links op de foto.)
  3. De “pointed”, deze katten hebben duidelijk afstekende points en het lichaam heeft het meest lichte vachtpatroon. (cscs)

Het is belangrijk dat alle 3 de vachtpatronen geaccepteerd worden. Helaas wordt door critici nog steeds de fout gemaakt om te zeggen dat Tonkinees x Tonkinees, Tonkinese, Burmese en Siamese kittens geeft. Dit is en verkeerde veronderstelling, de Tonkinees wordt niet alleen bepaald door het vachtpatroon maar ook door het “type”. Ter verduidelijking: De Siamees heeft het genenpaar cs-cs, maar dat betekent niet dat elke kat met cs-cs ook een siamees is, kijk b.v. maar naar de Balinees, H. Birmaan en Himalayan, deze katten hebben ook het genenpaar cs-cs, maar zijn daarom nog geen Siamees. Hetzelfde geldt voor het genenpaar cb-cb van de Burmees.

TonkineesDe cs en cb allellen zijn niet volledig dominant ten opzichte van elkaar en produceren het unieke Tonkinese cb-cs vachtpatroon. Als gevolg van deze involledige dominantie produceert Tonkinees x Tonkinees cb-cs, cb-cb en cs-cs variaties van de Tonkinees. Omdat ‘t uiterlijk (type) van de Tonkinees anders is dan van de Siamees of Burmees, is het (genetisch en phenotypisch) verkeerd om een Tonkinees met het genenpaar cs-cs of cb-cb iets anders te noemen dan een Tonkinees. Daarom is het belangrijk dat alle 3 de vachtpatronen worden erkend en gebruikt bij het fokken.

De meest bekende vachtkleuren zijn de “klassieke” kleuren:
natural ( brown,seal)
blue
chocolate (champagne)
lilac (platinum)
Buiten de Verenigde Staten zijn ook andere kleuren toegestaan: Caramel, rood, cream, cinnamon, fawn en apricot en alle relevante kleuren in de Schildpad en Tabby patronen. Over de oogkleur:
”Minks” hebben aquamarijn kleurige ogen, variërend van blauwgroen tot groenblauw.
”Sepia’s” hebben groen/gele ogen.
”Points” hebben een helder blauwe oogkleur.

Tonkinees Uiterlijk
De Tonkinees is van gemiddelde grootte en van het oosterse type. Het lichaam moet stevig en gespierd zijn, met kop, lichaam, poten, voeten en staart in verhouding, zodat er een evenwichtig geheel is. Het vachtpatroon is uniek. De oren, het masker, poten, voeten en staart behoren donkerder van tint te zijn, overgaand naar een lichtere tint van dezelfde kleur op het lichaam. De kat moet vriendelijk zijn en zwaarder lijken dan hij is. Tonkinezen kunnen zich laat ontwikkelen. Rond hun tweede jaar zijn ze volledig uitgegroeid.

Kleur Tonkinees
Het Tonkinese vachtpatroon is uniek. Het is een subtiele kleurmenging van tinten, van de donkerder ogen, masker, poten, voeten en staart naar de lichtere lichaamskleur, en is nogal verschillend van een effen of pointed tekening. De voeten en poten mogen iets lichter zijn dan de andere points, maar moeten passen in de kleur die de kat heeft. De lichaamskleur behoort geleidelijk lichter te worden naar de onderkant. Het lichaam mag geen tabby tekening vertonen bij niet-tabby vlowassen katten. De kleur van de haren moet lichter worden naar de haarwortels. De ontwikkeling van het vachtpatroon bij kittens kan langzaam verlopen en mag een lichte tabby tekening vertonen, die niet als fout gerekend mag worden.