Voer. Krabpaal. Speeltje. Korting.koopjesjagen

Vergiftiging bij katten


Neem bij (een vermoeden van) medische problemen altijd contact op met de dierenarts.
kat die medicijn krijgt, vergiftiging bij katten

Er bestaat een ruime variatie aan giftige stoffen die, als ze door uw huisdier worden opgenomen, tot problemen kunnen leiden. Soms wordt gezien dat het dier iets giftigs opeet, maar meestal is daarover niets bekend. Vooral honden hebben de neiging om alles, wat in hun ogen ook maar enigszins eetbaar is, ook daadwerkelijk op te eten. Het dier wordt plotseling ziek; meestal zien we braken, diarree of neurologische (hersen en/of zenuw) afwijkingen. In onderstaande tekst gaan we in op een aantal van de meest voorkomende stoffen die tot een vergiftiging bij dieren kunnen leiden. Wat u moet doen als u uw huisdier van een vergiftiging verdenkt staat beschreven in de bibliotheek onder het kopje spoedgeval. Als u vermoed dat uw kat aan vergiftiging leid, ga dan altijd meteen naar de dierenarts.

Paracetamol en asperine(Acetylsalicylzuur)

Het is zeer onverstandig om met een zieke kat thuis te gaan dokteren en het dier Aspirine of Paracetamol te geven. Katten kunnen Paracetamol niet en Aspirine slechts heel langzaam afbreken zodat er al snel sprake kan zijn van een overdosis en dus een vergiftiging. De verschijnselen van een Aspirine vergiftiging zijn voornamelijk braken (eventueel met bloed) en algeheel ziek en sloom zijn. Paracetamol geeft aanleiding tot een verandering in de rode bloedcellen, waardoor ze te weinig zuurstof kunnen vervoeren. Het dier krijgt dan een zuurstof tekort met alle gevolgen van dien. Verder kan uw kat ook gaan speekselen en kan er zwelling van de kop en de voeten optreden. Voor een Aspirine vergiftiging bestaat er geen specifiek tegengif (=antidoot). Wel kan er een behandeling worden ingesteld om beschadiging van het maagslijmvlies te voorkomen. Voor een vergiftiging met Paracetamol bestaat wel een behandeling (antidoot is Acetylcysteïne, zuurstof toedienen), maar vaak komt een behandeling te laat. Ook aan honden kan beter geen Aspirine of Paracetamol gegeven worden, omdat ook zij last kunnen krijgen van bovenstaande vergiftigingsverschijnselen, zij het wat minder snel dan katten. Het is overigens per definitie fout om medicijnen die u als mens gebruikt op eigen initiatief aan een hond of kat te geven. De dosering (mg/kg) is vaak al sterk afwijkend en niet ieder humaan geneesmiddel is ook geschikt voor honden en/of katten, zoals u kunt opmaken uit het Paracetamol voorbeeld. Voor mensen op iedere hoek van de straat te koop, voor katten dodelijk!

Rattengif (Alphanaphthylthioureum)

Als uw dier rattengif, wat bijvoorbeeld in de garage lag of in de tuin gestrooid is, heeft opgegeten, zien we meestal de volgende symptomen: braken, speekselen, hoesten en benauwdheid. Er bestaat geen specifiek antidoot. Er kan geprobeerd worden het dier te behandelen met een middel dat vochtafdrijvend werkt, waardoor het uittreden van vocht in de longen, en daardoor de benauwdheid, zoveel mogelijk wordt verminderd. Helaas is de behandeling slechts zelden succesvol.

Arsenicum

Als uw dier een middel heeft opgenomen dat arsenicum bevat zien we een ernstige, soms bloederige, diarree en een algemeen ziek dier. De behandeling bestaat, indien acuut, uit het toedienen van eiwit via de bek. Daarna kan er via een injectie een antidoot (Dimercaprol = BAL) tegen zware metalen gegeven worden. Arsenicum wordt overigens tegenwoordig steeds minder gebruikt waardoor het aantal vergiftigingen sterk is afgenomen

Botulisme

Botulisme wordt veroorzaakt door toxinen, die in kadavers gevormd zijn door Clostridium botulinum. Hoewel honden er niet uitgesproken gevoelig voor zijn, zien we de infectie toch af en toe in warme zomers. Meestal hebben de betrokken honden van dode vogels gegeten of gezwommen in water waar kadavers van dode vogels in liggen. Bij katten is botulisme niet bekend, misschien omdat katten geen aaseters zijn. De verschijnselen zijn verlamming en verminderde reflexen. Er is geen specifiek antidoot, de behandeling kan alleen ondersteunend zijn en de kans op genezing is matig.

Chocolade

In chocolade zit theobromine, een stof waar vooral (jonge) honden niet tegen kunnen. Als een dier (teveel) chocolade heeft gegeten kan hij last krijgen van hyperactiviteit, maagdarmklachten, krampen en toevallen. Een enkele keer kan door een hartritmestoornis plotseling de dood intreden. De toxische dosis, waarbij het dier in levensgevaar kan komen is sterk verschillend voor pure chocolade en voor melkchocolade. Zo moet een hond van bijvoorbeeld 10 kg 670 gram melkchocolade eten om gevaarlijke vergiftigingsverschijnselen te krijgen, terwijl van pure chocolade het opeten van 63 gram al gevaar kan opleveren. Er bestaat geen specifiek antidoot en de behandeling kan alleen ondersteunend zijn.

Ratten- en muizengif (Cumarinderivaten)

De verschijnselen zijn braken en stollingsstoornissen die kunnen resulteren in onderhuidse bloedingen of bloedingen in het slijmvlies of uitgebreide inwendige bloedingen. De verschijnselen die daaruit voortkomen verschillen afhankelijk van de lokalisatie van de bloeding. Als de inwendige bloeding bijvoorbeeld in de borstholte optreedt dan leidt dit tot benauwdheid. De behandeling bestaat uit het geven van vitamine K1, via een injectie in een bloedvat. Vitamine K1 werkt maar kort, circa 1 uur. Meestal is een zeer intensieve behandeling noodzakelijk en kan het dier het beste verzorgd worden op een intensive care. Tijdens de behandeling moet regelmatig de mate van stolling van het bloed worden bepaald en aan de hand daarvan moet de dosering van de vitamine K1 worden bijgesteld tot volledige genezing bereikt is.

Antivries (Ethyleenglycol)

Omdat heden ten dage auto's gesloten koelsystemen hebben zou een antivriesvergiftiging eigenlijk tot het verleden moeten behoren. Omdat er echter toch nog hier en daar oude bewaarde restjes koelvloeistof opduiken en auto’s (of andere voertuigen) ook nog wel eens koelvloeistof kunnen lekken (bijvoorbeeld als de radiateur kapot is) willen we het onderwerp niet onbelicht laten. Omdat de koelvloeistof een zoete geur en smaak heeft kunnen vooral honden de verleiding het op te likken niet weerstaan. Maar ook een kat die erdoor heen loopt en daarna de poten schoonlikt kan antivries binnen krijgen. De verschijnselen zijn braken, diarree, veel drinken en veel plassen. Door de ethyleenglycol raken met name de nieren ernstig beschadigd. Later kunnen er neurologische verschijnselen optreden in de vorm van toevallen. De behandeling bestaat uit het, zo snel mogelijk, geven van een infuus waarin alcohol is opgelost. Eventueel kan uw dierenarts u aan de telefoon vragen om uw dier thuis alvast alcohol (jenever of wodka, een borrelglaasje per 10 kg lichaamsgewicht) in de bek in te geven, waarna u met spoed naar de kliniek vertrekt.

Hasj (Wiet, cannabis)

Nu zal niet iedereen Hasj in huis hebben, maar een hond kan het bijvoorbeeld ook van de straat opeten. De verschijnselen zijn zeer uiteenlopend, variërend van sloomheid tot een zeer drukke en angstig reagerende hond (excitatie). Soms gaat het dier speekselen. Er is geen specifiek antidoot. Hoewel een homeopathische behandeling mogelijk uitkomst zou kunnen bieden (Cannabis indicus in een homeopathische verdunning). Het speekselen en de excitatie kan eventueel door de dierenarts bestreden worden en verder is uitslapen de beste behandeling.

Slakkengif (Metaldehyde)

De verschijnselen zijn neurologisch van aard: dronkemansgang, spiertrillingen, snelle bewegingen van de pupil in het oog, krampen en toevallen. Er is geen specifiek antidoot en de behandeling kan alleen maar ondersteunend zijn (anti-epileptica). Meestal is het nodig het dier op een intensive care op te nemen, maar dan nog is de kans op genezing niet al te groot.

Onkruidbestrijdingsmiddelen

Er is een zeer groot aantal middelen in gebruik, waarvan sommige uiterst toxisch zijn. Het is altijd belangrijk om de verpakking mee naar de kliniek te nemen omdat hier vaak behandelings- mogelijkheden op vermeld staan.

Insectenbestrijdingsmiddelen (Organofosfaten)

Organofosfaten zitten o.a. in de wat ouderwetsere vlooienbestrijdingsmiddelen, maar ook in bestrijdingsmiddelen tegen insecten in de tuin of landbouw. Vergiftiging door een vlooienbestrijdingsmiddel komt het vaakst voor bij de kat omdat deze door hun likgedrag gemakkelijk wat van het aangebrachte vlooienmiddel kunnen opnemen. De verschijnselen zijn: speekselen, grote pupillen, braken, diarree, benauwdheid en toevallen. Opvallend is dat ondanks het optreden van krampen de hartslag erg laag is. Er kan in de dierenkliniek een specifiek middel worden toegediend dat de werking van de organofosfaten tegengaat (een injectie met atropine). Ook kunnen de toevallen bestreden worden. Probeer opname van het vlooienmiddel te voorkomen door het pipetje hoog in de nek aan te brengen en houd uw kat daarna nog even in de gaten om overmatig wasgedrag te voorkomen.

Giftige planten

Er bestaan heel veel giftige planten. We kunnen ze onmogelijk allemaal noemen. Bij het opeten ervan zullen meestal klachten ontstaan als speekselen, braken en/of diarree, maar ook neurologische verschijnselen kunnen worden gezien. De meest voorkomende (in huis en tuin) en bekende giftige planten zijn: Vingerhoedskruid (Digitalis), Monnikskap (Aconitum), Klimop (Hedera), Leliesoorten (Lilium), Taxus, Doornappel (Datura), Lupine, Gouden regen (Laburnum), Kerstroos (Helleborus) en de in de december maand zeer populaire Kerstster.

Welke planten zijn giftig voor katten?

Kamerplanten:

Agave (Agavaceae)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Ernstige maag-darmontsteking, heftige krampen.

Amaryllis (Hippesastrum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Ernstige maag-darmontsteking, effect op huid en slijmvliezen, heftige krampen.

Azalea (Azalea japonica)
GIF: Bladen en bloemen.
SYMPTOMEN:
Tranende ogen, slijm uit de neus, braken, verlaagde bloeddruk, krampen, verlamming en tenslotte de dood.

Clivia (Clivia)
GIF: Wortelstok en bladeren.
SYMPTOMEN:
Ernstige maag-darmontsteking, heftige krampen, effect op huid en slijmvliezen.

Dieffenbachia (Araceae)
GIF: Bladeren en stengel.
SYMPTOMEN:
Het gif tast de keelholte, maagstelsel (braken, diarree) en de ademhaling aan.

Gatenplant (Monstera)
GIF: Blad en stengels.
SYMPTOMEN:
Braken, diarree, tast de keelholte het maag-darmstelsel en de ademhaling aan.

Sansevieria (Trifasciata)
GIF: Bladeren en stengel bevat giftig sap.
SYMPTOMEN:
Tast de slijmvliezen aan.

Vingerplant (Fatsia japonica)
GIF: Blad en stengels.
SYMPTOMEN:
Braken, diarree, tast de keelholte het maag-darmstelsel en de ademhaling aan.

Yucca (Filamentosa)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Effect op slijmvliezen.

Zamioculcas
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
onbekend.
GROENTEN en VRUCHTEN:
Aardappel (Solanum tuberosum)
GIF: Spruiten,schillen (rauw).
SYMPTOMEN:
Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Andoorn (Spiraea stachys)
GIF: Het zaad van de vrucht bevat blauwzuur.
SYMPTOMEN:
Braken, diarree, kolieken.

Asperge (Asparagus)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN:
Hevige krampen van maag en darmen.

Avocado (Persea americana)
GIF: Plant en pitten.
SYMPTOMEN:
De melkklieren en de hartspier worden aangetast gevolg plotselinge dood.

Bieslook (Allium schoenoprasum)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN:
Hevige krampen van maag en darmen.

Bruine/witte bonen (rauw)
Gif: Peulen en zaden.
SYMPTOMEN:
Braken en heftige kolieken kan opwekken.

Prei (Allium porrum)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN:
Hevige krampen van maag en darmen.

Sjalotten (Allium cepa)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN:
Hevige krampen van maag en darmen.

Tomatenplant
GIF: Stengels en bladeren.
SYMPTOMEN:
Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Uien (Allium cepa)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN:
Hevige darm en maag krampen effect op rode bloedlichaampjes.

Walnoten (Juglans regia)
GIF: De schil (schimmels).
SYMPTOMEN:
Hoog fosfor gehalte wordt verondersteld van nier-blaasstenen te veroorzaken, ernstige ziektes.

TUINPLANTEN:
Adonisroosje (Adonis vernalis)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Krachtige samentrekking van de hartspier,hartstoornissen.

Akelei (Aquilegia)
GIF: Gehele plant vooral de zaden.
SYMPTOMEN:
Braken, gezwollen tong, diarree, moeilijk ademhalen.

Anemoon (Anemone)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Irritatie van de huid, braken en diarree.

Aronskelk (Arum)
GIF: Gehele plant vooral de bessen.
SYMPTOMEN:
Hevige huidirritatie, brandend gevoel van de mondslijmvliezen, moeilijk ademhalen en slikken.

Begonia (Tuberhybrida)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Kop hevig schudden, braken, diarree, moeilijk ademhaling poten in de bek steken.

Berenklauw (Heracleum sphondylium)
GIF: Het sap.
SYMPTOMEN:
Hevig braken en diarree heeft effect op huid en slijmvliezen.

Bezembrem (Cytisus scoparius)
Gif: Zaden, bladeren en jonge twijgen (giftige stoffen: leguminosen-alkaloiden).
Symptomen:
Buikkramp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.

Bilzekruid (Hyoscyamus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Rode huid, opgezette hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.

Bitterzoet (Solanum dulcamara)
GIF: Onrijpe bessen.
SYMPTOMEN:
Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Blauwe algen
GIF: Stoffen.
SYMPTOMEN:
Tast het zenuwstelsel en lever aan.

Blauweregen (Wisteria)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Hevig braken en diarree.

Boekweit (Fagopyrum esculentum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.

Boerenjasmijn (Philadelphus coronarius)
GIF: Wortelstok.
SYMPTOMEN:
Braken, diarree, krampen, dodelijk.

Bolderik (Agrostemma githago)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Boterbloem (Caltha palustris)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.

Braaknotenboom (Strychnos)
GIF: Sap.
SYMPTOMEN:
Dodelijk.

Brunfelsia (Lactea)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Effect op zenuwstelsel.

Buxus (Sempervirens)
GIF: Bladeren en takken.
SYMPTOMEN:
Hevig braken, diarree, bewustzijnsstoringen, de dood tot gevolg hebbend.

Cannabis (Sativa)
GIF: Bloemen.
SYMPTOMEN:
Effect op zenuwstelsel.

Christusdoorn (Euphorbia)
GIF: Melksap.
SYMPTOMEN:
(h+k) Moeilijke ademhaling, zwellingen van de tong, braken, diaree en toevallen.

Clematis (Clematis)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.

Cyclaam (Cyclamen)
GIF: Knollen.
SYMPTOMEN:
Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Doornappel (Datura stramonium)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Dotterbloem (Caltha palustris)
GIF: Alle delen van de plant zwak giftig (giftige stoffen: saponinen en alkaloiden).
SYMPTOMEN:
Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.

Drakenboom (Dracaena Draco)
GIF: Bladeren en barst.
SYMPTOMEN:
Effect op de slijmvliezen.

Eenbes (Paris yuadrifolia)
GIF: Alle delen, vnl wortelstok en bessen.
SYMPTOMEN:
Braken, kolieken, buikloop en pupilvernauwing.

Eucalyptus (Globulus)
GIF: Bladeren.
SYMPTOMEN:
Braken, diarree, kolieken.

Gelderse roos (Viburnum opulus)
Gif: De bessen (giftige stof: Viburnine).
SYMPTOMEN:
Irritatie van het maagdarmkanaal, braken, bloed in de urine.

Gele lis (Iris pseudacorus)
Gif: Bladeren en stengels (giftige stoffen: idrine, onbekende stoffen).
Symptomen:
Het sap veroorzaakt irritatie in mond en keel, misselijkheid, braken en diarree.

Gouden regen (Laburnum anagyroides)
Gif: Gehele plant vooral de zaden sterk giftig.
Symptomen:
Buik kramp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.

Herfsttijloos (Colchicum autumnale)
GIF: Knollen.
SYMPTOMEN:
Hevige krampen van maag en darmen.

Hondspeterselie (Aethusa cynapium)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Brandende pijn in mond-keelholte en in het maag-darmkanaal, braken, beven.

Hortensia (Hydrangea paniculata)
GIF: Bol en zaad.
SYMPTOMEN:
Hevig braken, diarree en effect op de bloedsomloop.

Hulst (Ilex ayuifolium)
Gif: De rode bessen (giftige stoffen: nog niet geindentifiseerd).
Symptomen:
Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.

Hyacint (Hyacinthus orientalis)
GIF: De bol als het zaad, bladeren en bloem zijn mild giftig.
SYMPTOMEN:
Braken en diarree.

Japanse kers (Taxus cuspidus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Hartstilstand.

Jeneverbes (Juniperus sabina)
GIF: Alle delen, vooral de toppen de bladeren.
SYMPTOMEN:
Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Kaalkopje (Psilocybe semilanceata)
GIF: Hallucinogeen, bevat psilocybine.
SYMPTOMEN:
Tast het zenuwstelsel aan.

Kaaps viooltje (Saintpaulia)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Tast de slijmvliezen de huid en de rode bloedlichaampjes aan.

Kamperfoelie (Lonicera)
GIF: Bessen.
SYMPTOMEN:
Braken, diarree, krampen, dodelijk.

Kardinaalsmuts (Euonymus europaea)
Gif: Alle delen van de plant (giftige stoffen: evobioside, evonoside).
Symptomen:
Braken, diarree, koliek, stoornissen bloedsomloop, versuffing, bewusteloosheid.

Karmozijnbes (Phytocala americana)
Gif: Gehele plant, vooral de zaden van onrijpe bessen.(giftige stoffen: saponinen en oxaalzuur).
Symptomen:
Branderig gevoel in de mond, keelpijn, braken, maagkramp, stuipen en gezichtstoornissen.

Kerstroos (Helleborus niger)
Gif: Gehele plant (giftige stoffen: hellebrine saponine).
Symptomen:
Misselijkheid, braken, kolieken, diarree.

Kerstster (Poinsettia)
GIF: Melksap van bladeren en stengels en in de zaden.
SYMPTOMEN:
Melksap gevaarlijk voor de ogen kans op blindheid, hevig braken, diarree.

Klimop (Hedera helix)
Gif:
Bessen en blad (giftige stoffen: hederagenine en andere saponinen).
Symptomen:
Krampen, verlamming en collaps.

Kuifjeszwam (Helvella esculenta)
GIF: Gehele paddestoel.
SYMPTOMEN:
Heeft effect op lever en nieren.

Laurier (Laurus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Tranende ogen, slijm uit de neus, braken verlaagde bloeddruk krampen verlamming de dood als gevolg.

Laurierkers (Prunus laurocerasus)
GIF: Bladeren en zaad.
SYMPTOMEN:
Dodelijk.

Lathyrus (Lathyrus)
GIF: Stelen van de plant en zaden.
SYMPTOMEN:
Stijve moeilijke gang en verlamming van o.a het strottenhoofd.

Lelie (Lilium)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Hevige krampen van maag en darmen.

Zelfs een kleine hoeveelheid zorgt voor acuut nierfalen. Dit proces kan alleen maar worden omgekeerd door heel snel handelen door de dierenarts.

Lelietje van dalen (Convallarla majalis)
Gif: Gehele plant (giftige stoffen: Hartglycosiden, saponinen).
Symptomen:
Misselijkheid, braken, diarree, stoornissen van hartritme, collaps.

Levensboom (Thuja)
GIF: Loten en kegels.
SYMPTOMEN:
Huid ontsteking, maag-darmstoornissen, nier en leverschade.

Lupine (Lupinus)
GIF: Gehele plant vooral zaden.
SYMPTOMEN:
Krampen, geelzucht.

Maretak,mistletoe (Viscum album)
GIF: Bessen.
SYMPTOMEN:
Hevig braken en diarree.

Monnikskap (Aconitum napellus)
Gif:
Gehele plant zeer giftig (giftige stoffen: aconitine en andere alkaloide).
Symptomen:
Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.

Nachtschade (Solanum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Nachtstonde (Mirabilis jalapa)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Vaak dodelijk.

Narcis (Narcissus)
Gif: Gehele plant en vooral de bol (giftige stof: alkaloide).
Symptomen:
Misselijkheid, braken, diarree, sufheid en verlammingsverschijnselen.

Oleander (Nerium oleander)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.

Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)
Gif: Kastanjes, schors en blad (giftige stoffen: saponine, glycoside).
Symptomen:
Opwinding, koorts, verwardheid, buikpijn, braken.

Panteramaniet (Amanita pantherina)
GIF: Gehele paddestoel.
SYMPTOMEN:
Tast het zenuwstelsel aan.

Papaver (Papaver)
GIF: Onrijpe zaden.
SYMPTOMEN:
Moeilijke ademhaling, verzwakte hartwerking.

Palmboompje haagje (Buxus sempervirens)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Hevig braken en diarree en de dood tot gevolg.

Paternosterboontje (Abrus precatorius)
GIF: Enkele zaden.
SYMPTOMEN:
Dodelijk.

Peperboompje (Daphne mezereum)
Gif: Gehele plant, vooral bessen (giftige stoffen: Mezereine, dafnine).
Symptomen:
Bijtende inwerking op de mond, keel en slokdarm, braken, diarree, stoornissen van de bloedsomloop, krampen.

Petunia (Petunia)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Philodendron (Araceae)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Kop hevig schudden, moeilijk ademhalen, braken, diarree, poten in de bek steken.

Rhododendron (Rhododendron)
Gif:
Blad en bloem (giftige stoffen: andromedotoxine).
Symptomen:
Braken, koliek, spiertrillingen, verstoring van het hartritme, krampen.

Ridderspoor (Delphinium ajacis)
Gif: Gehele plant vooral de zaden sterk giftig (giftige stoffen: alkoloiden zoals delfine en ajacine).
Symptomen:
Branderig gevoel van de mond, lippen en tong gevolgd door diarree gevoelloosheid en tintelingen.

Roos (Rosa)
GIF: Vruchten (bottels).
SYMPTOMEN:
Allergische reacties.

Rubberplant (Ficus elastica)
GIF: Sap.
SYMPTOMEN:
Tast de slijmvliezen en nieren aan.

Sagopalm (Cycas revoluta)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN:
Tast de lever, nieren en het zenuwstelsel aan.

Sneeuwbes (Symphoricarpus albus)
Gif: De bessen (gigtige stoffen: glycosiden en saponinen).
Symptomen:
Huidirritaties, waterige diarree, delirium, coma.

Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)
GIF: Bol en blad.
SYMPTOMEN:
Maagontsteking, hevige krampen.

Stinkende gouwe/goudswortel (Chelidonium majus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Bloederige ontsteking van maag-darmkanaal, duizeligheid, sufheid en dood tot gevolg.

Tabaksplant (Nicotiana tabacum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Maag-darmstornissen, apathie, coma.

Taxus (Baccata)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Braken, diarree stornissen van de bloedsomloop, hartritme, lever en nierschade.

Trechterzwammen (Clitocybe)
GIF: Stoffen.
SYMPTOMEN:
Effect op het zenuwstelsel.

Tulpen (Tulipa)
GIF: Bollen.
SYMPTOMEN:
Hevige maag en darm krampen effect op huid en slijmvliezen.

Vijgenboom (Ficus macraphylla)
GIF: Sap.
SYMPTOMEN:
Tast de slijmvliezen en de nieren aan.

Vingerhoedskruid (Digitallis purpurea)
Gif: Alle delen van de plant sterk giftig (giftige stoffen: Hartglycosiden).
Symptomen:
Braken, diarree, stoornissen van hartritme, bloedsomloop en de nieren.

Vliegenzwam (Amanita muscaria)
GIF: Gehele paddestoel.
SYMPTOMEN:
Effect op zenuwstelsel.

Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Vuurwerkplant (Dictamnus albus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN:
Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Waterscheerling (Cicuta virose)
Gif: Gehele plant (giftige stoffen: cicutoxine).
Symptomen:
Branderig gevoel mond en keel, buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid en coma.

Wegedoorn (Rhamnus)
GIF: Vruchten en bast.
SYMPTOMEN:
Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.

Wingerdloof
GIF: Besjes.
SYMPTOMEN:
Sloomheid, braken.

Winterakoniet (Eranthis)
GIF:
Gehele plant, knol.
SYMPTOMEN:
Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.

Witte acasia (Robina pseudoacasia)
Gif: Bast, zaden en bladeren (giftige stoffen: de giftige eiwitten robine en phasine).
Symptomen:
Braken, lethargie, stuipen, collaps.

Wolfskers (Atropa belladonna)
Gif: Gehele plant, vooral de zoetsmakende bessen, sterk giftig (giftige stoffen: L-hyoscyamine, atropine, en andere alkaloide).
Symptomen:
Rode huid, opgezette hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.

Wonderboom (Ricinus communis)
Gif: De zaden als er op gekauwd wordt (giftige stoffen: ricine en ricinine).
Symptomen:
Branderig gevoel in de mond, misselijkheid, braken, buikpijn, dorst, gezichtstoornissen, duizeligheid en stuiptrekkingen, dodelijk.

Wondklaver (Anthyllis vulneraria)
GIF: Bessen en zaden.
SYMPTOMEN:
Effect op slijmvliezen.

Giftige stoffen:

Cacaoproducten
GIF: Grote hoeveelheden chocolade (puur zeer giftig).
SYMPTOMEN:
Tast het hart, bloedsomloop en de slijmvliezen aan.
(hond +kat)

Mosterd
GIF: Vooral zaden, in mindere mate stengels en bladeren.
SYMPTOMEN:
Ontsteking maag-darmkanaal, lever, nieren en huid, sufheid, overvloedig slijm op de muil, hevige kolieken, darmverstopping, stuipen en dood door verlamming van ademhalings,hartspieren.

Muizengif, rattengif
GIF: Thallium, warfarin.
SYMPTOMEN:
Inwendige bloedingen, bleke slijmvliezen, zwakte.
(h+k)

Slakkenkorrels
GIF: SYMPTOMEN:
Spiertrekkingen, braken, diarree, gebrek aan coordinatie, stuipen, voortdurend kwijlen en coma. Kan fataal zijn.

Onkruidbestrijdingsmiddelen

Kunstmestkorrels
(k)

Azijn
(k)

Sigaretten/tabak (k)
GIF: Alle, behalve de rijpe zaadjes.
SYMPTOMEN:
Braken, buikloop, opwinding, versnelde ademhaling, speekselvloed, depressief: geen eetlust, stuipen, verlamming, dood door verstikking.

Afwasmiddel (hand en machine)
(k) GIF: SYMPTOMEN:

Antivriesvloeistof
GIF: Ethyleenglycool.
SYMPTOMEN:
Braken, stuiptrekkingen, gebrek aan coordinatie, coma, kan fataal zijn.
(h+k)

TOT SLOT
Deze opsomming van vergiftigingen is verre van volledig omdat er onnoemelijk veel giftige stoffen bestaan. Het is daarom zelfs voor een dierenarts onmogelijk om elke vergiftiging te herkennen en de passende therapie paraat te hebben. Er bestaat daarom het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum te Bilthoven, waar dierenartsen dag en nacht terecht kunnen voor het opvragen van informatie. Voor u als eigenaar is het van belang om, als u uw dier van een vergiftiging verdenkt en u heeft de verpakking van het gif, deze altijd mee te nemen naar de kliniek, zodat er zo gericht mogelijk gehandeld kan worden. Verder blijft voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Probeer te voorkomen dat uw dier dingen van straat eet en pas heel goed op bij het bewaren en strooien van gif; gebruik gif alléén als het echt noodzakelijk is, en zorg dat uw dier daar nóóit bij in de buurt kan komen. Wees ook kritisch bij de keuze van uw vlooienbestrijdingsmiddelen en overweeg, als een alternatief voor traditionele kattenbakvulling, eens tofu kattenbakvulling te gebruiken om zo een gezondere en milieuvriendelijke optie te bieden voor uw geliefde huisdier. Geef op eigen houtje geen geneesmiddelen, die eigenlijk niet voor dieren bedoeld zijn en wees kritisch bij de keuze van uw vlooienbestrijdingsmiddelen.

Kies hieronder de leukste katten gift:

  1. Bol katten aanbiedingen >
  2. Katten boeken >


Neem bij (een vermoeden van) medische problemen altijd contact op met de dierenarts.